Toplu e-posta yasaklanmadı ...

Toplu e-posta yasaklanmadı ...

Toplu e-posta İletişimine Getirdiği Sınırlamalar

Devamı
26.10.2014
Okunma sayısı: 1039

Google AdWords

Google AdWords

Tıklama başına maliyet(TBM) teklifi,bir kullanıcının AdWords reklamınıza tıklamasının maliyeti için belirlediğiniz maksimum fiyattır.Bu teklif verme yönteminde yalnızca bir görüntüleyen, reklamınıza daha fazla bilgi edinmek için tıklarsa ödeme yaparsınız.

Devamı
25.07.2014
Okunma sayısı: 1717

Gmail mevta!

Gmail mevta!

Google'ın e-mail servisi Gmail kullanıcıları bağlantı problemi yaşıyor. Kullanıcılar, Gmail adreslerine erişmeye çalıştıklarında "502. That's an error." hatasıyla karşılaşıyorlar.

Devamı
16.07.2014
Okunma sayısı: 1413

İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Plan

İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Plan
Meslek gruplarının toplam ticari kazanca yaptıkları katkı göz önünde bulundurulduğunda oldukça
dengeli bir dağılım gözükmektedir. Fakat meslek grubu bazında daha detaylı bir analiz yapıldığında
görülmektedir ki bazı meslek grupları toplam ticari kazanca oldukça az katkıda bulunmaktadırlar.
Bu meslek gruplarının kısa ve orta vadede teknik bilgi ve donanımlarını ve rekabetçiliklerini artırıcı
bazı önlemler alınması öngörülmektedir.
Devamı
23.06.2014
Okunma sayısı: 1301

Türkiye 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Türkiye  2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Türkiye  2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Eksenler İtibarıyla Eylem Listesi

1.Bilgi Teknolojileri Sektörü

1. BT Sektörü Veri Altyapısı Oluşturulması

2. BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması

3. KOBİ’ler için Bulut Programı Geliştirilmesi

4. Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması

5. FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi

6. BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması

7. Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması

8. Ar-Ge Merkezlerinin BT Sektörü Açısından Gözden Geçirilmesi

9. Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması

10. Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması

 

Devamı
23.06.2014
Okunma sayısı: 1720