Türkiye 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Türkiye 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Türkiye  2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Eksenler İtibarıyla Eylem Listesi

1.Bilgi Teknolojileri Sektörü

1. BT Sektörü Veri Altyapısı Oluşturulması

2. BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması

3. KOBİ’ler için Bulut Programı Geliştirilmesi

4. Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması

5. FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi

6. BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması

7. Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması

8. Ar-Ge Merkezlerinin BT Sektörü Açısından Gözden Geçirilmesi

9. Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması

10. Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması

 

Devamı
23.06.2014
Okunma sayısı: 1812

2014 Tüsiad Yönetici Raporu Özeti

2014 Tüsiad Yönetici Raporu Özeti

İnternet Girişimciliği ve E-Ticaretin Önemi

İnternet girişimciliği, düşük başlangıç ve yatırım sermayesi ve nispeten düşük işletme sermayesi dolayısıyla, yeni girişimlerin hızla ortaya çıkmasına, fikirlerin hızlıca denenmesine ve ekonominin temel taşlarından biri olan ve Türkiye'deki istihdamın %781'ini oluşturan KOBİ'lerin sayısal olarak artmasına katkıda bulunmaktadır. 

Devamı
20.06.2014
Okunma sayısı: 1921

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB)’nde firmaların yenilik performansının belirleyenlerini incelemektir. Sürdürülebilir rekabet gücü, yeni teknolojiler üretme ve bunları üretime dönüştürme yeteneğine dayanmaktadır. Küresel rekabet süreci, ülkeler düzeyindeki rekabetin giderek, bölgeler düzeyine indiği bir çizgide seyretmektedir. Bu nedenle, firma başarısı için coğrafi yakınlığın önemi giderek artmaktadır. Ekonomik aktörler arasında bağlantılar, işbirliği, rekabet gibi kanallar aracılığıyla, bilgi paylaşımı, taşma ve öğrenme etkilerinin ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Teknoparklar bu tür fırsatlar için uygun ortam sağlarlar. Anket ile elde edilen verilerle yapılan ekonometrik tahmin sonuçları, uluslararası düzeyde Ar-Ge işbirliği, Ar-Ge destekleri, firmada çalışan akademik personel ve teknopark içindeki firmalarla işbirliğinin firmaların patent ve faydalı model başvurusu yapma olasılığını arttırdığını göstermektedir.

Devamı

Kullanıcı Deneyimi (User Experience) nedir?

Kullanıcı Deneyimi (User Experience) nedir?

Kullanıcı deneyimi nedir? Biz bundan ne anlıyoruz? Aslında anlaşılması gereken nedir?

Devamı
21.05.2014
Okunma sayısı: 1681

III Genç beyinler, yeni fikirler

III Genç beyinler, yeni fikirler

Genç bilişimciler icat saçtı.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Gediz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • İzmir Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri
 • İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Yaşar Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri
   
Devamı
12.05.2014
Okunma sayısı: 1224