Gizlilik Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Bu gizlilik ilkeleri Sanal Yazılım Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu (buradan sonra “SANAL” olarak anılacaktır) gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler bu web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

2. Gizlilik Bildirimleri

Sitenin işlevliği ve sitenin kişiselleştirilmesi için çerez (cookie) kullanmaktadır SANAL, “Çerez Kullanımı” bildirimi ile ziyaretçileri sitenin çerez politikası hakkında bilgilendirir. Ziyaretçiler, web sitesi üzerinden ilettiği içeriklerden sorumludur. SANAL, ziyaretçinin ilettiği içerikleri ziyaretçinin önceden onayını almaksızın sitede yayınlayabilir.

Site içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. SANAL diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden kesinlikle sorumlu değildir. SANAL, ziyaretçilerin web sitesinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek ve mevzuatlara uygun şekilde; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Sitede düzenlenebilecek olan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren ziyaretçilerden talep edilen bilgiler, SANAL tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

SANAL yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla ziyaretçilerle ilgili bilgi talep edilmesi halinde ilgili kurum ile ziyaretçinin verdiği kişisel bilgileri paylaşabilir.

SANAL, web sitesinde yer alan bütün özellik ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Bilgi, Hizmet Veya Destek Talebine Yanıt Verilmesi

Bir ürün veya hizmeti almak veya kiralamak, destek talebi ya da bir bilgi isteğiyle bağlantılı olarak SANAL ile iletişim (çevrimiçi veya çevrimdışı) kurulduğunda, isteğin yerine getirilmesi, ürün veya hizmetlere erişimin sağlanması, destek sağlanması ve iletişime geçilebilmesi için paylaşılan bilgiler kaydedilir (örneğin: ad, iletişim bilgileri, istekle ilgili ayrıntılar gibi). Yönetimsel amaçlar doğrultusunda, müşteri ve müşteri adaylarının haklarını savunmak amacıyla ve SANAL ile aralarındaki ilişkiye uygun olarak bu tür bilgileri saklanır.

Ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanması, iyileştirilmesi ya da geliştirilmesiyle ilgili olarak veya güvenlik ve emniyet nedenleriyle veya sözleşmenin veya istekle bağlantılı olanlar dışındaki yasal düzenlemelerin gereklilikleri nedeniyle kişisel bilgilerin kullanılması, ilgili kişinin açık rızası alınarak yapılır.

4. Bilgi Güvenliği ve Doğruluğu

SANAL, kişisel bilgilere yetkisiz erişim, kullanım ve açıklamaya karşı koruma sağlaması için makul fiziksel, idari ve teknik güvenlik önlemleri uygular.

Web sitesi sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 256 bit SSL standardında gerçekleştirilir ve güvenlik güncelleştirmeleri takip edilir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktir. Sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin “http://” biçiminde değil, “https://” biçiminde oluşu ifade etmektedir. Ziyaretçi, bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcıda kilit işareti de görünür.

SANAL’ın sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum SANAL’a hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, SANAL sitede yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

5. Kullanım İzni ve Şartları

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, SANAL’ın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanamaz, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler, SANAL’ın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın SANAL tarafından değiştirilebilir.

6. Politika Değişikliğinin Bildirimi

SANAL, işbu politika hükümlerini, dilediği zaman sanal.mobi sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. SANAL’ın değişiklik yaptığı politika hükümleri, sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Son değişiklik: 27.10.2021

Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.