Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası Sanal Yazılım Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (buradan sonra “Sanal Yazılım Ltd.” olarak anılacaktır) gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler sanal.mobi web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

sanal.mobi’de sitenin işlevliği ve sitenin kişiselleştirilmesi için çerez (cookie) kullanmaktadır. Sanal Yazılım Ltd., Çerez Kullanımı bildirimi ile ziyaretçileri sitenin çerez politikası hakkında bilgilendirir.

Ziyaretçiler, sanal.mobi üzerinden ilettiği içeriklerden sorumludur. Sanal Yazılım Ltd., içerikleri ziyaretçinin önceden onayını almaksızın sitede yayınlayabilir.

sanal.mobi içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. Sanal Yazılım Ltd. diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden kesinlikle sorumlu değildir.

Sanal Yazılım Ltd., ziyaretçilerin sanal.mobi’de gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

sanal.mobi’de düzenlenebilecek olan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren ziyaretçilerden talep edilen bilgiler, Sanal Yazılım Ltd. tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

Sanal Yazlım Ltd. yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla ziyaretçilerle ilgili bilgi talep edilmesi halinde ilgili kurum ile ziyaretçinin verdiği kişisel bilgileri paylaşabilir.

Sanal Yazılım Ltd., sanal.mobi’de yer alan bütün özellik ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, her türlü bilumum veriyi ve bilgiyi önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Bilgi, hizmet veya destek talebine yanıt verilmesi

Bir ürün veya hizmeti almak veya kiralamak, destek talebi ya da bir bilgi isteğiyle bağlantılı olarak Sanal Yazılım Ltd. ile iletişim (çevrimiçi veya çevrimdışı) kurulduğunda, isteğin yerine getirilmesi, ürün veya hizmetlere erişimin sağlanması, destek sağlanması ve iletişime geçilebilmesi için paylaşılan bilgiler kaydedilir. Örneğin, ad, iletişim bilgileri, istekle ilgili ayrıntılar gibi. Yönetimsel amaçlar doğrultusunda, müşteri ve müşteri adaylarının haklarını savunmak amacıyla ve Sanal Yazılım Ltd. ile aralarındaki ilişkiye uygun olarak bu tür bilgileri saklanır.

Ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanması, iyileştirilmesi ya da geliştirilmesiyle ilgili olarak veya güvenlik ve emniyet nedenleriyle veya sözleşmenin veya istekle bağlantılı olanlar dışındaki yasal düzenlemelerin gereklilikleri nedeniyle kişisel bilgilerin kullanılması, ilgili kişinin açık rızası alınarak yapılır.

 

Bilgi güvenliği ve doğruluğu

Sanal Yazılım Ltd., kişisel bilgilere yetkisiz erişim, kullanım ve açıklamaya karşı koruma sağlaması için makul fiziksel, idari ve teknik güvenlik önlemleri uygular.
sanal.mobi sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 256 bit SSL standardında gerçekleşmektedir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktir. Sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin “http://” biçiminde değil, “https://” biçiminde oluşu ifade etmektedir. Ziyaretçi, bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcıda kilit işareti de görünür.

 

Saklama süresi

Yasal yükümlülüklere ve yasal düzenleme yükümlülüklerine uygun olarak (örneğin denetim, muhasebe ve hukuki saklama süreleri) işlem güvenliği, ihtilafların ele alınması, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması dahil olmak üzere kişisel bilgileri işlenme amaçlarını yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre saklanmaz. Bu sürenin tamamlanmasından sonra Sanal Yazılım Ltd. tarafından kaydedilen kişisel veriler imha edilir. İlgili kişiler, eğer mevcutsa sözleşmelerinin doğuracağı fesih hükümlerini kabul ederek, verilerinin işlenmesi ve kaydedilmesine dair açık rızalarını geri çekebilir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği geri alma beyanı Sanal Yazılım Ltd.’ye ulaştığı andan itibaren yükümlülük doğar. Kanuni gerekliliklerden ötürü Sanal Yazılım Ltd., açık rızanın geri alınması halinde ilgili tarafa sunduğu hizmeti durdurur. Açık rızayı geri alma beyanı; Sanal Yazılım Ltd.’nin aşağıdaki iletişim e-postasına bildirimde bulunarak yapılır. Hizmet alımında Sanal Yazılım Ltd. ile paylaşılan e-posta adresinden farklı adresten gelen bildirimler dikkate alınmaz.

iletisim@sanal.mobi

 

Politika değişikliğinin bildirimi

Sanal Yazılım Ltd., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sanal.mobi sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Sanal Yazılım Ltd.’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, sanal.mobi sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Son değişiklik: 20.02.2020

Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.