Türkiye 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Türkiye  2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Eksenler İtibarıyla Eylem Listesi

1.Bilgi Teknolojileri Sektörü

1. BT Sektörü Veri Altyapısı Oluşturulması

2. BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması

3. KOBİ’ler için Bulut Programı Geliştirilmesi

4. Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması

5. FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi

6. BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması

7. Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması

8. Ar-Ge Merkezlerinin BT Sektörü Açısından Gözden Geçirilmesi

9. Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması

10. Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması

2.Geniş Bant Yapısı ve Sektörel Rekabet

11. Kablo TV ve İnternet Altyapısının Özelleştirilmesi

12. Bölgesel Bazda Düzenleme Yaklaşımına Geçilmesi

13. Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması

14. Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi

15. Öncül Düzenleyici Etki Analizinin Benimsenmesi

16. Ulusal Genişbant Stratejisinin Hazırlanması

17. Spektrum Kaynaklarının Tahsis Edilmesi

18. 4N Mobil Genişbant İnternete Geçilmesi

19. Yerli 4N Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi

20. Bina İçi İnternet Altyapısı Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi

21. İnternet Değişim Noktası Kurulumunun Desteklenmesi

3.Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam

22. Üniversitelerdeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi

23. Meslek Liselerindeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi

24. Özel Sektör ve Eğitim Kurumları Arasında BİT Eğitimi İşbirliği Programı Geliştirilmesi

25. Meslek İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

26. Yaygın Mesleki Bilişim Eğitimleri Düzenlenmesi

27. Yükseköğretimde BİT Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi

28. BİT Eğitiminde İngilizce Yetkinliğinin Artırılması

29. BİT Destekli Uzaktan Çalışma Koşullarının Oluşturulması

30. Yurtdışından Nitelikli İşgücü Çekme Programı Geliştirilmesi

4.Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu

31. Sayısal Bölünme Endeksi Oluşturulması

32. Engellilere Özel BİT Yazılım ve Donanımlarının Yaygınlaştırılması

33. BİT'in Faydaları ve Oluşturduğu Riskler Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın

Güncellenmesi

34. İnternet Erişiminin Yaygınlaştırılması

35. Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi

36. Yerel Yönetimlerde Kamu Bilişim Merkezlerinin Kurulması

37. İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi

5.Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güvenliği

38. Ulusal Bilgi Güvenliği Kanununun Çıkarılması

39. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Çıkarılması

40. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının Oluşturulması

41. Güvenli İnternet Kullanımında Farkındalığın Artırılması

42. Bilişim Suçları İhtisas Mahkemelerinin Kurulması

6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler

43. Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi

44. Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi

45. Yaşayan Laboratuvarlar Programı Geliştirilmesi

46. e-Sağlık Kayıtlarının Entegrasyonunun Sağlanması

47. e-Sağlık Standardizasyonu ve Akreditasyonunun Gerçekleştirilmesi

48. Entegre Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

49. Yeşil Bilişim Programı Geliştirilmesi

50. Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi

51. Kültürel ve Bilimsel Nitelikte Sayısal Bilgiye Açık Erişimin Sağlanması

7. İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret

52. e- Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

53. İnternet Girişimciliği Destek Merkezi Oluşturulması

54. e-İhracat Stratejisi Oluşturulması

55. İnternet Girişimciliği Kültürü Programının Geliştirilmesi

56. e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulması

57. İnternet Girişimleri için Üniversitelerde Hızlandırıcı Merkezleri Kurulması

58. e-Ticaret Sitelerinin Belgelendirilmesi

8. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik

59. Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması

60. Kent Yönetimi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

61. Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması

62. Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi

63. Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi

64. Kamu Bilişim Yetkinlik Merkezi Kurulması

65. Kamu Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması

66. Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması

67. Kamu Bilişim Tedarikinin Etkinleştirilmesi

68. Kamu Verisinin Paylaşılması

69. Kamu Politikalarının Oluşturulmasında BİT Destekli Katılımcılık Programı Geliştirilmesi

70. e-Devlet Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

71. e-Devlet Hizmetlerinde Mobil Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması

9. Yatay Konular

72. Bilgi Toplumu Araştırmaları Programı Geliştirilmesi

73. Bilgi Toplumu İzleme Sistemi Geliştirilmesi

 

Kaynak:  T.C KALKINMA BAKANLIĞI

23.06.2014 2316

Yorumlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sanal Yazılım Ltd. veya sanal.mobi sorumlu tutulamaz. Yorumda ad-soyadınız anonimleştirilerek gösterilir, e-posta adresiniz ise yayınlanmaz.
Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.