Milyonları ilgilendiren torba yasa yayımlandı! Siciller temizleniyor.

Kamuoyunda Sicil Affı olarak bilinen düzenleme 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. maddesinde yer almıştır.

Bu maddede; 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 1-  (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.” 

 (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” 

Özetle, yapılan geçici madde düzenlemesinde; kredi ana para, faiz taksidi, kredi kartı vb. ödemelerini aksatan gerçek yada tüzel kişilerin bu ödemelerinin geciken kısmını bu Kanun maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri yada yeniden yapılandırmaları halinde kredi yada finans kuruluşları tarafından bu durum dikkate alınmayabilir denilmektedir.  

Getirilen düzenlemenin en büyük faydası; kredi ve finans kuruluşlarının kredi vermeyi arzu etmesine rağmen mevzuatın izin vermemesi nedeniyle kredi veremedikleri gerçek yada tüzel kişilere kredi kullandırma imkanı getirmesidir. 

Nitekim, yapılan bu son düzenleme ile; gecikmiş borcunu 27.01.2017 tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyen gerçek yada tüzel kişilere borçlarını yeniden yapılandırma veya yeni kredi kullandırmaları halinde, bankalara hukuki yada cezai bir sorumluluk doğmayacaktır.

Kısaca, kredi ve finans kuruluşlarının önünde mevzuat açısından bir engel kalmamış ve daha rahat kredi kullandırmalarının önü açılmıştır.

İş dünyamız ve vatandaşlarımız için son derece yararlı olacağını düşündüğümüz bu düzenlemenin bankalarımız tarafından da yapıcı yönde değerlendirileceğine inanıyor, güzel ve bol kazançlı günler diliyoruz.

Saygılarımızla

İZMİR TİCARET ODASI

28.01.2017 1097

Yorumlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sanal Yazılım Ltd. veya sanal.mobi sorumlu tutulamaz. Yorumda ad-soyadınız anonimleştirilerek gösterilir, e-posta adresiniz ise yayınlanmaz.
Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.