Toplu e-posta yasaklanmadı ...

Toplu e-posta İletişimine Getirdiği Sınırlamalar

23 Ekim 2014 tarihinde “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun” TBMM de kabul edildi. Pazarlama/satış için “toplu eposta" gönderimine sınırlamalar getirdi. Bu sınırlamalar ve kanunu özetleyelim.

Ticarî iletişime ilişkin esaslar

MADDE 5-  (1) Ticarî iletişimde:

  1. a) Ticarî iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.

Dürüst pazarlama/satış amaçlı tüm e-postalarda ad/adres/telefon gibi tüm iletişim bilgileri zaten bulunmaktadır. Ancak kanunun “Bilgi verme yükümlülüğü” maddeleri okluzal.com veya benzeri e-ticaret sitelerinde mal satan satıcıların tüm iletişim bilgilerini açıkça yazmalarını zorunlu kılmaktadır. Birçok e-ticaret sitesinde adres veya telefon bilgisinin bulunmaması ciddi sorunlara ve cezalara neden olacaktır.

Ticarî elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6- (1) Ticarî elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticarî elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletiler gönderilebilir.

 e-ticaret sitelerini ilgilendiren ikinci (2) maddedir. Esnaf ve tacir olan bilişim şirketleri kendi aralarında izinsiz toplu e-posta gönderebilirler. Ayrıca tüketicilerden internet yoluyla (opt-in) alınacak izinler için bir madde daha vardır.

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarî elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Geçici bu madde; geçmişte izin alarak topladığınız e-posta veri tabanınızı etkilemez. Ancak bundan sonra tüketiciye gönderdiğiniz her mesajda alıcının veri tabanınızdan çıkma imkanı sağlamak zorundasınız. Şöyle ki;

Alıcının ticarî elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8- Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarî elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

(1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticarî elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

maddesi “Mesaj almak istemiyorsanız” şeklindeki ve dünyada istek dışı haberleşme konusunda; alıcının ilk elektronik postadan sonra reddetme hakkı olarak tanımlanan listenizden çıkış (opt-out) özelliğini zorunlu kılmaktadır. Bugünden sonra ancak elektronik olarak izin almak şartı ile ancak toplu e-posta veri tabanları oluşturulabilecektir.

“Ticarî elektronik ileti gönderme şartı” bölümünde geçen “Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticarî elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.” serbestliği servis amaçlı SMS ve e-posta iletişimlerini kanunen izinli kılmaktadır.

26.10.2014 1532

Yorumlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sanal Yazılım Ltd. veya sanal.mobi sorumlu tutulamaz. Yorumda ad-soyadınız anonimleştirilerek gösterilir, e-posta adresiniz ise yayınlanmaz.
Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.